About Me

Saturday, October 2, 2010

Blogger Mommy

dali!! pgkaligpit ng kwarto, paliguan naman si beaboo..pgka-kain ng almusal..pag napaupo sa harap ng computer..patay! (tulad ngayon =) wala na naman matatapos na trabaho. maliligo, magbibihis pupunta na ng tindahan para magtinda ng bakal, semento at mga pako. --pambili ng gatas at diaper ni beaboo.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...